ქარხნული ტური

წარმოების სახელოსნო

Oil-Expeller-Workshop

ზეთის ექსპელორული სემინარი

Oil-Pressing-Machinery

ნავთობის საწნეხი მანქანები

Spare-Parts-of-Oil-Press

ზეთის პრესის სათადარიგო ნაწილები

ნავთობის პრესის სათადარიგო ნაწილების საწყობი

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

აქსესუარების წარმოების სემინარი

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)